Tranh Nghệ Thuật Trường Phái Biểu Hiện

NEW

Tranh Nghệ Thuật

Size: 130cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiếng Gọi Mùa Xuân II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiếng Gọi Mùa Xuân I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện IV

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tâm Sen I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Vọng Lại III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Đỏ II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ký Ức Mục Đồng II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trăn Trở

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Đêm II

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Thành Phố Đêm Mộng Du

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tĩnh Vật Qua Ô Cửa

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Những Chiếc Mặt Nạ

Tranh Nghệ Thuật

Size: 160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bữa Vội

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tiệc Cưới

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trên Vỉa Hè

Tranh Nghệ Thuật

Size: 160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sân Chơi

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Dân Chơi

Tranh Nghệ Thuật

Size: 160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Khuất

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Về Đích

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phúc Lạc

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Khai Sinh

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hổ

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hổ Luyện Công

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Đỏ I

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư An

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 120cm x 100cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường & Sự Phản Chiếu

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 200cm x 100cm
Chất liệu tổng hợp

Chung Cư & Nhà Thờ

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 90cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Trăng I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Vọng Lại I

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Uyên Ương

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 90cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tiếng Thét

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ký Ức Mục Đồng I

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 240cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hoài Cổ

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tâm Sen II

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thiền Sư II

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thiền Sư I

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Không

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Lạc Mã

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phiêu Mã

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

An Mã

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 85cm x 95cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Lạc

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 90cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Tuệ

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Từ

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phong Mã

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Ban

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cô Đơn I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

6 Con Cá

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt II

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt VI

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt I

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trăng Tháng 10

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồng Dao II

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường V

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 2

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Viễn Cảnh của Thế Giới

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 1

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 5

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 3

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 4

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 6

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cắn Xé

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình & Cuộc Chiến của Các Loài Thực Vật 1

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 173cm x 148cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tự Dằn Vặt

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 150cm x 165cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chốn Bình Yên

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 165cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đợi Chờ Hạnh Phúc

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nếu Muốn Sống Hạnh Phúc, Chúng Ta Cần Phải Biết Ngụy Trang

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Linh Hồn Bất Tử

20.000.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Big Trade (Vera)

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 110cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Hạnh Phúc bị Lãng Quên

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 20cm x 30cm (mỗi bức)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Những Giấc Chiêm Bao

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn Dầu trên toan

Những Chú Hề

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Kết Nối

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Rạp Xiếc

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Cúc

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 90cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Lan

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Biếc

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 77cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhìn

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường IV

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện I

1

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Giấc Mơ Trưa

44.000.000

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giấc Mộng Cam

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường III

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phiêu Bồng

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Gió Cuốn

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sinh Tồn

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 90cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Trăng II

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồng Dao I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Mưa Mùa Hạ

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt III

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt IV

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt V

1