Tranh Nghệ Thuật Trường Phái Biểu Hiện

Tranh Nghệ Thuật

Cầu Nguyện VI

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 109cm x 81cm

Tranh Nghệ Thuật

Cầu Nguyện V

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 133cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Tâm Sen IV

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 140cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Mưa

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 134cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Quá Khứ Đỏ II

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 110cm

Tranh Nghệ Thuật

Trăn Trở

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Thành Phố Đêm Mộng Du

Họa Sĩ: Trần Dân
Chất Liệu: Sơn mài trên toan
Kích Thước: 70cm x 120cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Tĩnh Vật Qua Ô Cửa

Họa Sĩ: Trần Dân
Chất Liệu: Sơn mài trên toan
Kích Thước: 70cm x 90cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Những Chiếc Mặt Nạ

Họa Sĩ: Trần Dân
Chất Liệu: Sơn mài trên toan
Kích Thước: 70cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Tiệc Cưới

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Trên Vỉa Hè

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Sân Chơi

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 160cm x 120cm

Tranh Treo Sảnh

Dân Chơi

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Góc Khuất

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 160cm x 120cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Về Đích

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phúc Lạc

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Khai Sinh

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hổ

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hổ Luyện Công

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Đỏ I

1

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 81cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư An

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 120cm x 100cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường & Sự Phản Chiếu

1

Họa sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất liệu: Chất liệu tổng hợp Kích thước: 120cm x 100cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 200cm x 100cm
Chất liệu tổng hợp

Chung Cư & Nhà Thờ

1

Họa sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất liệu: Chất liệu tổng hợp Kích thước: 200cm x 100cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 90cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Trăng I

1

Họa Sĩ: HT Phúc Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 45cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Vọng Lại I

1

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Uyên Ương

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 90cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tiếng Thét

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đình Duy Quyền Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ký Ức Mục Đồng I

1

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 91cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 240cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hoài Cổ

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 240cm x 120cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Đêm II

1

Họa sĩ: Tôn Thất Minh Nhật
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp
Kích thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tâm Sen II

1

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thiền Sư II

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thiền Sư I

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Không

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Lạc Mã

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phiêu Mã

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

An Mã

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 85cm x 95cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Lạc

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 85cm x 95cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 90cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Tuệ

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 90cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Từ

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phong Mã

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Ban

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cô Đơn I

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 40cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

6 Con Cá

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt II

1

Họa Sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt VI

1

Họa Sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt I

1

Họa Sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trăng Tháng 10

1

Họa Sĩ: HT Phúc Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồng Dao II

1

Họa Sĩ: HT Phúc Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường V

1

Họa sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất liệu: Chất liệu tổng hợp Kích thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 2

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Khỏa Thân

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Viễn Cảnh của Thế Giới

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 1

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 5

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 3

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 4

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 6

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Khỏa Thân

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cắn Xé

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình & Cuộc Chiến của Các Loài Thực Vật 1

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 173cm x 148cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tự Dằn Vặt

1

Họa Sĩ: Trần Trung Thành Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 173cm x 148cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 150cm x 165cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chốn Bình Yên

1

Họa Sĩ: Nguyễn Khắc Chinh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 165cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 165cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đợi Chờ Hạnh Phúc

1

Họa Sĩ: Nguyễn Khắc Chinh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 165cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nếu Muốn Sống Hạnh Phúc, Chúng Ta Cần Phải Biết Ngụy Trang

1

Họa Sĩ: Nguyễn Anh Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120 cm x 150 cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Linh Hồn Bất Tử

20.000.000

Họa Sĩ: Trần Dân Chất Liệu: Sơn mài trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Big Trade (Vera)

1

Họa Sĩ: Nguyễn Anh Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50 cm x 150 cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 110cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Hạnh Phúc bị Lãng Quên

1

Họa Sĩ: Nguyễn Anh Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110 cm x 150 cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 20cm x 30cm (mỗi bức)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Những Giấc Chiêm Bao

1

Họa Sĩ: Nguyễn Anh Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Số Lượng: 4 bức Kích Thước: 20 cm x 30 cm (1 bức)

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn Dầu trên toan

Những Chú Hề

1

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Hổ Chất Liệu: Sơn Dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bữa Vội

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 160cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Kết Nối

1

Họa sĩ: Đặng Huy Quyển Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Rạp Xiếc

1

Họa Sĩ: Trương Thiện Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 75cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Cúc

1

Họa Sĩ: Trương Thiện Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng

1

Họa Sĩ: Trương Thiện Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 90cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Lan

1

Họa Sĩ: Trương Thiện Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 75cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Biếc

1

Họa Sĩ: Trương Thiện Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 75cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 77cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhìn

1

Họa Sĩ: Trương Thiện Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 77cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường IV

1

Họa sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất liệu: Chất liệu tổng hợp Kích thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện I

1

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 81cm

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Giấc Mơ Trưa

44.000.000

Họa Sĩ: Trần Dân Chất Liệu: Sơn mài trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giấc Mộng Cam

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường III

1

Họa sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất liệu: Chất liệu tổng hợp Kích thước: 60cm x 120cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phiêu Bồng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Gió Cuốn

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 70cm x 90cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sinh Tồn

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đình Duy Quyền Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 130cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 90cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Trăng II

1

Họa Sĩ: HT Phúc Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 45cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồng Dao I

1

Họa Sĩ: HT Phúc Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Mưa Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp Kích Thước: 120cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt III

1

Họa Sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt IV

1

Họa Sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt V

1

Họa Sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Cầu Nguyện III

1

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 110cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Cầu Nguyện II

1

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 110cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Tâm Sen I

1

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 110cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Ký Ức Mục Đồng II

1

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 110cm

Hotline
Zalo
Messenger