Tĩnh Vật qua Ô Cửa

Họa Sĩ: Trần Dân
Chất Liệu: Sơn mài trên toan
Kích Thước: 70cm x 90cm

Tác Phẩm Độc Bản