Tĩnh Vật qua Ô Cửa

Họa Sĩ: Trần Dân
Chất Liệu: Sơn mài trên toan
Kích Thước: 90cm x 70cm

duy nhất 1 tác phẩm