Họa Sĩ Trần Dân

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Thành Phố Đêm Mộng Du

Họa Sĩ: Trần Dân
Chất Liệu: Sơn mài trên toan
Kích Thước: 70cm x 120cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Tĩnh Vật Qua Ô Cửa

Họa Sĩ: Trần Dân
Chất Liệu: Sơn mài trên toan
Kích Thước: 70cm x 90cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Những Chiếc Mặt Nạ

Họa Sĩ: Trần Dân
Chất Liệu: Sơn mài trên toan
Kích Thước: 70cm x 120cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tượng Sơn Mài Trang Trí Con Kiến

2.000.0003.000.000

Chất liệu: sơn mài
Kích thước: C: 20cm- R: 20cm | C: 25cm- R: 29cm
Cân nặng: 0.8

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tượng Sơn Mài Trang Trí Điểu Nhân

Chất liệu: sơn mài
Kích thước: C: 33,5cm - R: 15cm
Cân nặng: 1.6 kg

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Linh Hồn Bất Tử

20.000.000

Họa Sĩ: Trần Dân Chất Liệu: Sơn mài trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Size: 78cm x 128cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Mầm Sống

44.000.000

Họa Sĩ: Trần Dân Chất Liệu: Sơn mài trên toan Kích Thước: 78cm x 128cm

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Giấc Mơ Trưa

44.000.000

Họa Sĩ: Trần Dân Chất Liệu: Sơn mài trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 15cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Trang Trí Bàn Tay II

1

Chất liệu: sơn mài Kích thước: C: 15cm - R: 21cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Trang Trí Bàn Tay I

1

Chất liệu: sơn mài Kích thước: C: 24cm - R: 10cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 22cm x 09cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Trang Trí Bàn Tay III

1

Chất liệu: sơn mài Kích thước: C: 22cm - R: 09cm