Họa Sĩ Trần Dân

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Thành Phố Đêm Mộng Du

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tĩnh Vật Qua Ô Cửa

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Những Chiếc Mặt Nạ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Trang Trí Con Kiến

2.000.0003.000.000

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 33.5cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Trang Trí Điểu Nhân

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Linh Hồn Bất Tử

20.000.000

Tranh Sơn Mài

Size: 78cm x 128cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Mầm Sống

44.000.000

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Giấc Mơ Trưa

44.000.000

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 15cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Trang Trí Bàn Tay II

1

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Trang Trí Bàn Tay I

1

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 22cm x 09cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Trang Trí Bàn Tay III

1