Họa Sĩ Lương Trung

Tranh Nghệ Thuật

Size: 160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bữa Vội

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tiệc Cưới

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trên Vỉa Hè

Tranh Nghệ Thuật

Size: 160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sân Chơi

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Dân Chơi

Tranh Nghệ Thuật

Size: 160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Khuất

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thói Đời

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giao Thông I

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Mảnh Đời IV

46.000.000

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giao Thông II

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cái Gì Đây?

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sành Điệu

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Điểm Dừng Xe Buýt

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tám Chuyện

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiếu Hoa

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đợi Khách

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mảnh Đời

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cạn Ly

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hiên Nhà

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Mảnh Đời II

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Mảnh Đời I

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Kỳ Lạ

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Lo

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xuống Phố

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Mảnh Đời III

1