Phong Cảnh III

Họa Sĩ: Lê Xuân Hùng Linh
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 70cm x 135cm