Ngày Nắng Đẹp

1

Họa Sĩ: Lê Xuân Hưng Linh
Chất Liệu: Màu màu trên giấy dó
Kích Thước: 60cm x 120cm

Đã Bán