Đông về nơi Gốc Phố

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

duy nhất 1 tác phẩm