Chớm Đông

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 140cm x 160cm