Họa Sĩ Lê Hương

Tranh Treo Văn Phòng

Ruộng Bậc Thang

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Tĩnh Vật II

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Tĩnh Vật I

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Cúc Chi

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Sơn Dầu

Bướm Hoa

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Hoàng Hôn trên Biển

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Chớm Đông

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 140cm x 160cm

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Hàng Tre

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Đông về nơi Góc Phố

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Hàng Ngang

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Quê Nhà

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Bình Yên

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Quê Hương

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Cát Tường

10.950.000

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Chốn Bình Yên

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Vào Thu

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Những Ngày Hè Oi Ả

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Hạ Sang

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ánh Nắng

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa, Quả và Lọ

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 70cm x 80cm

Tranh Tĩnh Vật

Size: 60cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật 05

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật 06

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 90cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thu Sang

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Mùa Đông

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Mùa Thu

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Về Chiều

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hạ Sang

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 45cm x 155cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Quý Cô 07

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 45cm x 155cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cửa Hàng Nơi Góc Phố

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 160cm x 140cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Vào Hè

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 160cm x 140cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tia Nắng

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 160cm x 140cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hàng Mã

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 160cm x 140cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 147cm x 173cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Một Ngày Hạnh Phúc ở Hà Nội

1

Họa Sĩ: Lê Hưởng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 147cm x 173cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Sau Cơn Mưa II

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Về Trên Khu Phố

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cao Thắng

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mưu Sinh 01

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giây Phút Yên Bình

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Thu

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 140cm x 160cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội 3

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội 2

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội 1

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 50cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Quý Cô 06

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 120cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Quý Cô 05

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội 7

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội 5

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật 4

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Sớm Mùa Xuân 1

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 140cm x 160cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chớm Thu

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cầu Long Biên

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xuân Về Trên Phố Cổ

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Sang Xuân

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Thu Hà Nội

21.450.000

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Mùa Thu

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Đông

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mưu Sinh 02

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Hè

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hè Về Nơi Góc Phố

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Chớm Đông

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật 2

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Thu Hà Nội

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Arcylic & sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Thu Về Nơi Góc Phố

1

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm