Họa Sĩ Lê Hương

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ruộng Bậc Thang

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật II

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật I

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Cúc Chi

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thu Về Nơi Góc Phố

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Bướm Hoa

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn trên Biển

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chớm Đông

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Hàng Tre

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đông về nơi Gốc Phố

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Hàng Ngang

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Quê Nhà

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Bình Yên

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Quê Hương

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Cát Tường

10.950.000

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Chốn Bình Yên

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Vào Thu

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Những Ngày Hè Oi Ả

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Hạ Sang

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ánh Nắng

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa, Quả và Lọ

1

Tranh Tĩnh Vật

Size: 60cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật 05

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật 06

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thu Sang

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Mùa Đông

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Mùa Thu

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Về Chiều

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hạ Sang

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 45cm x 155cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Quý Cô 07

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cửa Hàng Nơi Góc Phố

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Vào Hè

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tia Nắng

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hàng Mã

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 147cm x 173cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Một Ngày Hạnh Phúc ở Hà Nội

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Sau Cơn Mưa II

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Về Trên Khu Phố

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cao Thắng

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mưu Sinh 01

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giây Phút Yên Bình

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Thu

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội 3

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội 2

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội 1

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 50cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Quý Cô 06

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Quý Cô 05

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội 7

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội 5

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật 4

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Sớm Mùa Xuân 1

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chớm Thu

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cầu Long Biên

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xuân Về Trên Phố Cổ

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Sang Xuân

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Thu Hà Nội

21.450.000

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Mùa Thu

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Đông

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mưu Sinh 02

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Hè

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hè Về Nơi Góc Phố

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Chớm Đông

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật 2

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Thu Hà Nội

1