Thố Trang Trí Bút Chì Màu Gia Bảo

Kích Thước: Cao 25cm – Đường kính 13.6cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Danh mục: Nghệ Sĩ: