Bình Phong Thủy Phú Quý

  Kích Thước: Cao 6cm – Đường kính 14cm
  Đặc tính:
   Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
  Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
  Xuất xứ: Việt Nam
  Thời gian hoàn thành: 3 ngày

  Danh mục: Nghệ Sĩ: