Linh Hồn Bất Tử

Họa Sĩ: Trần Dân
Chất Liệu: Sơn mài trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Tác Phẩm Độc Bản