Tượng Sơn Mài Trang Trí Bàn Tay III

1

Chất liệu: sơn mài
Kích thước: C: 22cm – R: 09cm

Đã Bán