Lời Thì Thầm Của Đại Dương

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 120cm x 60cm

Danh mục: