Chưa phân loại

Size: 47cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Dương II

Chưa phân loại

Size: 47cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Dương I

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Dương Xanh

Chưa phân loại

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mơ Qua

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cuộc Đời Thôn Quê

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cuộn Trào

Chưa phân loại

Size: 50cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồi Ức

Chưa phân loại

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Con Rắn

Chưa phân loại

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mây Ngàn

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hành Tinh Nhỏ Bé

Chưa phân loại

Size: 60cm x 170cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Cuộc Dạo Chơi Trong Vườn VIII

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vô Cực

Chưa phân loại

Size: 72cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tam Nguyệt

Chưa phân loại

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Rằm Trung Thu

Chưa phân loại

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hương Xuân

Chưa phân loại

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sẻ Chia

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Suối Yến Vào Thu

Chưa phân loại

Size: 70cm x 130cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tìm Bạn

Chưa phân loại

Size: 65cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Buổi Sáng

Chưa phân loại

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn Đỏ

Chưa phân loại

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Cao Nguyên

Chưa phân loại

Size: 170cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Ở Đâu Là Chốn Bình Yên VIII

1

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Trong Vườn

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Cầu Long Biên

Chưa phân loại

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đền Hùng

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Trừu Tượng 3

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ký Ức

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Trừu Tượng 2

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Phố

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tìm Về

Chưa phân loại

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

San Hô Xanh

Chưa phân loại

Size: 25cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngẫu Hứng Đông Hồ

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Si Ma Cai Hoàng Hôn

Chưa phân loại

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cô Đơn III

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Mùa Xuân

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Hy Vọng

Chưa phân loại

Size: 60cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vũ Nữ Thân Gầy

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mơ Xanh

Chưa phân loại

Size: 165cm x 95cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Trừu Tượng Phố

Chưa phân loại

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Rừng

Chưa phân loại

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nhân Sinh

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Gió Thu

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Phố Cổ Hà Nội

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Hè

Chưa phân loại

Size: 90cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Hoa Mùa Hạ

Chưa phân loại

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Lọ Hoa Hồng

Chưa phân loại

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đoàn Viên

Chưa phân loại

Size: 25cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trâu Nước I

Chưa phân loại

Size: 90cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Hoa Trong Vườn

Chưa phân loại

Size: 90cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Động Thiên Thai

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm Xuân

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vẻ Đẹp Người Phụ Nữ

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Mưa I

Chưa phân loại

Size: 110cm x 200cm (4 bức)
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đời Thiếu Nữ

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Mưa II

Chưa phân loại

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mang Bầu

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nghỉ Ngơi

Chưa phân loại

Size: 45cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sắc Xuân

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mong Mẹ

Chưa phân loại

Size: 100cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân VI

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa & Quả

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng Môn Trắng

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm

Chưa phân loại

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân V

Chưa phân loại

Size: 80cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân IV

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đồng Vọng

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân III

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vắng

Chưa phân loại

Size: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân II

Chưa phân loại

Size: 50cm x 145cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Sắc Sen 1

Chưa phân loại

Size: 100cm x 250cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vẻ Đẹp Của Sen

Chưa phân loại

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thiếu Nữ 15

Chưa phân loại

Size: 50cm x 145cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Bông Sen Giữa Đời Thường 2

Chưa phân loại

Size: 30cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân I

Chưa phân loại

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngày Mới

Chưa phân loại

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bên Hồ I

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sóng Về

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

San Hô

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mẫu Tử I

Chưa phân loại

Size: 120cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Giờ Nghỉ 2

1

Chưa phân loại

Size: 90cm x 150cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Hồng Kông

1

Chưa phân loại

Size: 100cm x 120cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Quả Táo

1

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Đại Lộ Tình Yêu

1

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thiên Mệnh

1

Chưa phân loại

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Mây Phủ Hoàng Liên Sơn

Chưa phân loại

Size: 53cm x 42cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khoảng Lặng

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đường Mây

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Lặng

Chưa phân loại

Size: 100cm x 150cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Chân Dung

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Hoa Hướng Dương

Chưa phân loại

Size: 52cm x 141cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ (4 bức)

Vịnh Quan Lạn

Chưa phân loại

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bến Mây

1

Chưa phân loại

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngóng

Chưa phân loại

Size: 120cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Ánh Mắt Của Rừng Già

1

Chưa phân loại

Size: 81cm x 139cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sớm Tháng Sáu

Chưa phân loại

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khởi Nguồn

Chưa phân loại

Size: 30cm x 8cm x 29cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Ăn Tiền II

1

Chưa phân loại

Size: 65cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sau Khóm Lau

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phiêu Diêu

Chưa phân loại

Size: 20cm x 11cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu VII

1

Chưa phân loại

Size: 70cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Si Ma Cai Mờ Sương

Chưa phân loại

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Chuối 01

1

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ba Bể

Chưa phân loại

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 03

1

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bến Sông

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 02

1

Chưa phân loại

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Mộc Châu

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đôi Bạn

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vịnh Lan Hạ

Chưa phân loại

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Hoa Mận

Chưa phân loại

Size: 70cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhớ Sông

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Biển Xanh