Chưa phân loại

Kim Liên I

Họa Sĩ: Nam Thành Trung
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 80cm

Chưa phân loại

Mùa Vàng 2

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Tiếng Gọi Mùa Xuân II

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 130cm x 60cm

Chưa phân loại

Tiếng Gọi Mùa Xuân I

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Nhớ Sông

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 50cm

Chưa phân loại

Thiếu Nữ Bên Sen II

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 47cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Dương II

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 47cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Vườn Xưa

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 47cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Dương I

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 47cm x 50cm

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Dương Xanh

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mơ Qua

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cuộc Đời Thôn Quê

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cuộn Trào

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồi Ức

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 65cm

Chưa phân loại

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Con Rắn

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 20cm

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hành Tinh Nhỏ Bé

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 170cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Cuộc Dạo Chơi Trong Vườn VIII

Họa Sĩ: Lê Thúy Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 60cm x 170cm

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vô Cực

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Chưa phân loại

Size: 72cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tam Nguyệt

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 72cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Rằm Trung Thu

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hương Xuân

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sẻ Chia

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Suối Yến Vào Thu

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 70cm x 130cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tìm Bạn

Họa Sĩ: Lê Thúy Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 70cm x 130cm

Chưa phân loại

Size: 65cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Buổi Sáng

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 65cm x 50cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn Đỏ

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Cao Nguyên

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 170cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Ở Đâu Là Chốn Bình Yên VIII

1

Họa Sĩ: Lê Thúy Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 170cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Trong Vườn

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Cầu Long Biên

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đền Hùng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Trừu Tượng 3

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ký Ức

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Trừu Tượng 2

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Phố

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tìm Về

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

San Hô Xanh

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 25cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngẫu Hứng Đông Hồ

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm x 30cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Si Ma Cai Hoàng Hôn

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cô Đơn III

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Mùa Xuân

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Hy Vọng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vũ Nữ Thân Gầy

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 45cm

Chưa phân loại

Size: 35cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mơ Xanh

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Chưa phân loại

Size: 165cm x 95cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Trừu Tượng Phố

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước:160cm x 95cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Rừng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 50cm

Chưa phân loại

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nhân Sinh

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 20cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Gió Thu

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Phố Cổ Hà Nội

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Hè

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Hoa Mùa Hạ

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan Kích Thước: 90cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Lọ Hoa Hồng

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đoàn Viên

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 25cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trâu Nước I

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm x 30cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Hoa Trong Vườn

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan Kích Thước: 90cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan

Động Thiên Thai

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu & Acrylic trên toan Kích Thước: 90cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm Xuân

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vẻ Đẹp Người Phụ Nữ

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Mưa I

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 110cm x 200cm (4 bức)
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đời Thiếu Nữ

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Số Lượng: 4 bức Kích Thước: 110cm x 200cm (1 Bức: 50cm x 110cm)

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Mưa II

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mang Bầu

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 20cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nghỉ Ngơi

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 45cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sắc Xuân

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 45cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mong Mẹ

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân VI

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 30cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa & Quả

Họa Sĩ: Trịnh Liên Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng Môn Trắng

Họa Sĩ: Trịnh Liên Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân V

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 25cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân IV

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 30cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đồng Vọng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân III

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vắng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân II

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 145cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Sắc Sen 1

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 145cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 250cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vẻ Đẹp Của Sen

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 250cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thiếu Nữ 15

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 145cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Bông Sen Giữa Đời Thường 2

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 145cm

Chưa phân loại

Size: 30cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân I

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 25cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngày Mới

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bên Hồ I

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sóng Về

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

San Hô

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mẫu Tử I

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Giờ Nghỉ 2

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 150cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Hồng Kông

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 90cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 120cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Quả Táo

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Đại Lộ Tình Yêu

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thiên Mệnh

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 53cm x 42cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khoảng Lặng

Họa Sĩ: Trần Viết Thục Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 53cm x 42cm

Chưa phân loại

Size: 67cm x 47cm
Chất Liệu: Tranh thuốc nước

Xuân Quý Mão I

Họa Sĩ: Phạm Tú Trung Chất Liệu: Tranh Thuốc Nước Kích Thước: 67cm x 47cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đường Mây

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Lặng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 90cm

Chưa phân loại

Chân Dung 01

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 77cm x 35cm

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 150cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Chân Dung

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Hoa Hướng Dương

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 52cm x 141cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ (4 bức)

Vịnh Quan Lạn

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 52cm x 141cm (4 bức)

Chưa phân loại

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngóng

Họa Sĩ: Trần Viết Thục Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 50cm

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Ánh Mắt Của Rừng Già

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 81cm x 139cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sớm Tháng Sáu

Họa Sĩ: Trần Viết Thục Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 81cm x 139cm

Chưa phân loại

Rối Nước

Họa Sĩ: Nguyễn Thành Chung
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 90cm

Chưa phân loại

Cầu Nguyện IV

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khởi Nguồn

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 30cm x 8cm x 29cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Ăn Tiền II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 29cm (Cao) Trọng Lượng: 800g

Chưa phân loại

Bát Cổ 39

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 60cm

Chưa phân loại

Cô Đơn

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 65cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sau Khóm Lau

Họa Sĩ: Trần Viết Thục Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 65cm x 82cm