Chân Dung 05

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 82cm x 48cm

Danh mục: