Khuôn Mặt

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 60cm

Danh mục: