San Hô Xanh

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 120cm