Tụ 02

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 85cm x 110cm

Mua ngay Hotline: 0987828876 hoặc 0396295998