Chân Dung 06

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 50cm

Danh mục: