Nỗi Niềm Người Phụ Nữ II

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Danh mục: