Nỗi Niềm Người Phụ Nữ I

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Danh mục: