Mầm Sống

44.000.000

Họa Sĩ: Trần Dân
Chất Liệu: Sơn mài trên toan
Kích Thước: 78cm x 128cm

Đã Bán