Tượng Sơn Mài Trang Trí Bàn Tay I

1

Chất liệu: sơn mài
Kích thước: C: 24cm – R: 10cm

Đã Bán