Bình Hoa Gốm Mây

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 39cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 6cm (Miệng)

Đã Bán