Nàng 02

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 43cm (Cao) x 17cm (Rộng)