Bình Hoa Gốm Thu Hà Nội II

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 24cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)