Họa Sĩ Nguyễn Thu Thủy

Tranh Acrylic Trên Toan

Những Gương Mặt

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Gốm Nghệ Thuật

Bình Gốm Mèo Mướp II

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 29cm (Cao) x 20cm (Rộng)

Gốm Nghệ Thuật

Bình Gốm Mèo Mướp I

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 35cm (Cao) x 20cm (Rộng)

Tranh Acrylic Trên Toan

Nụ Hôn

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Đôi

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Gốm Nghệ Thuật

Nàng 02

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 43cm (Cao) x 17cm (Rộng)

Gốm Nghệ Thuật

Nàng 01

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 37cm (Cao) x 16cm (Rộng)

Tranh Acrylic Trên Toan

Vào Hạ

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 110cm x 90cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Vương Tượng

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 120cm x 90cm

Gốm Nghệ Thuật

Nàng 03

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 42cm (Cao) x 17cm (Rộng)

Tranh Phố

Phố Hoa II

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 130cm x 90cm

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Hoa Gốm Thu Hà Nội I

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 22cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Hoa Gốm Thu Hà Nội II

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 24cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Tranh Acrylic Trên Toan

Nàng Biếc

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Tình Mẹ

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 110cm x 90cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Nàng 03

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 110cm x 70cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Nàng 01

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 110cm x 70cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Nuối Tiếc

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Sắc Màu

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Tranh in độc bản
Kích Thước: 64cm x 38cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Khuất Lấp

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 110cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Mong

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Bông Hoa

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Gốm Nghệ Thuật

Size: 24cm (Cao) x 17cm (Rộng)

Miêu 02

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 24cm (Cao) x 17cm (Rộng)

Gốm Nghệ Thuật

Size: 21cm (Cao) x 18cm (Rộng)

Miêu 01

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 21cm (Cao) x 18cm (Rộng)

Gốm Nghệ Thuật

Size: 42cm (Cao) x 16cm (Rộng)

Nàng 04

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 42cm (Cao) x 16cm (Rộng)

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Mướt 02

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Mướt 01

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Che Chở

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 110cm x 90cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Dậy Muộn

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 39cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 6cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Mây

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 39cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 6cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 23cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 12cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Những Ô Cửa

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 23cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 12cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 26cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 6cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Sexy Lady I

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 31cm (Cao) x 22cm (Rộng) x 8cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 22cm (Rộng) x 8cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Sexy Lady II

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 31cm (Cao) x 22cm (Rộng) x 8cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 27cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 4cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Dải Lụa

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 27cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 4cm (Miệng)

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hóng Chuyện

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Thu Quyến Rũ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 110cm x 90cm

KTNT SOLD

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Thơ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 70cm

KTNT SOLD

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cái Ôm

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vườn Hoa

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Lướt

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Nàng 02

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 110cm x 70cm

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 27cm (Cao) x 28cm (Rộng) x 15cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Rực Rỡ Cao Nguyên

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 27cm (Cao) x 28cm (Rộng) x 15cm (Miệng)

KTNT SOLD

Tự Do

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Hoa Gốm Hoa Của Đất

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 30cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 11cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Hoa Gốm Màu Thời Gian

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 38cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 11cm (Miệng)