Họa Sĩ Nguyễn Thu Thủy

Gốm Nghệ Thuật

Size: 29cm (Cao) x 20cm (Rộng)

Bình Gốm Mèo Mướp II

Gốm Nghệ Thuật

Size: 35cm (Cao) x 20cm (Rộng)

Bình Gốm Mèo Mướp I

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nụ Hôn

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đôi

Gốm Nghệ Thuật

Size: 43cm (Cao) x 17cm (Rộng)

Nàng 02

Gốm Nghệ Thuật

Size: 37cm (Cao) x 16cm (Rộng)

Nàng 01

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vào Hạ

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vương Tượng

Gốm Nghệ Thuật

Size: 42cm (Cao) x 17cm (Rộng)

Nàng 03

Tranh Phố

Size: 130cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phố Hoa II

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 22cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Thu Hà Nội I

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 24cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Thu Hà Nội II

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 30cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 11cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Hoa Của Đất

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 38cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 11cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Màu Thời Gian

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thu Quyến Rũ

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nàng Biếc

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tình Mẹ

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nàng 03

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tự Do

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nàng 01

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nuối Tiếc

Tranh Nghệ Thuật

Size: 64cm x 38cm
Chất Liệu: Tranh in độc bản

Sắc Màu

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Khuất Lấp

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Mong

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Bông Hoa

1

Gốm Nghệ Thuật

Size: 24cm (Cao) x 17cm (Rộng)

Miêu 02

1

Gốm Nghệ Thuật

Size: 21cm (Cao) x 18cm (Rộng)

Miêu 01

1

Gốm Nghệ Thuật

Size: 42cm (Cao) x 16cm (Rộng)

Nàng 04

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Mướt 02

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Mướt 01

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Che Chở

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Dậy Muộn

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 39cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 6cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Mây

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 23cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 12cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Những Ô Cửa

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 26cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 6cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Sexy Lady I

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 22cm (Rộng) x 8cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Sexy Lady II

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 27cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 4cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Dải Lụa

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hóng Chuyện

1

KTNT SOLD

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Thơ

1

KTNT SOLD

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cái Ôm

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vườn Hoa

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Lướt

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nàng 02

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 27cm (Cao) x 28cm (Rộng) x 15cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Rực Rỡ Cao Nguyên