Cái Ôm

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Đã Bán