Bình Hoa Gốm Màu Thời Gian

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 38cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 11cm (Miệng)