Bình Hoa Gốm Hoa Của Đất

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 30cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 11cm (Miệng)