Đại Dương Mênh Mông

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 140cm x 52cm (4 bức)

Đã Bán