Trừu Tượng 2

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 15cm x 45cm

Đã Bán