Tranh Nghệ Thuật Bán Trừu Tượng

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Người Đẹp & Muông Thú

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nét Cổ Kính Hà Nội

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 65cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sự Hài Hòa

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 65cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 15cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trừu Tượng 2

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 15cm x 45cm

Tranh Giấy Dó

Sân Chơi

1

Họa Sĩ: Lê Xuân Hưng Linh
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Giấy Dó

Giấc Mộng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Trần Cường
Chất Liệu: Tranh Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó
Kích Thước: 50cm x 22cm

Tranh Giấy Dó

Ngựa Chiến

1

Họa Sĩ: Nguyễn Trần Cường
Chất Liệu: Tranh Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó
Kích Thước: 50cm x 22cm

Tranh Sơn Mài

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trừu Tượng III

1

Họa Sĩ: Văn Chiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 30cm

Tranh Khỏa Thân

Size: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Anh Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 35 cm x 145 cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Anh Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 35 cm x 145 cm

Tranh Sơn Mài

Size: 82cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cõi Thực

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 82cm x 122cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thai Nhi

1

Họa sĩ: Đặng Huy Quyển Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đất Mẹ

1

Họa sĩ: Đặng Huy Quyển Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Gương Mặt Người Phụ Nữ

1

Họa Sĩ : Đặng Huy Quyển Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Khỏa Thân

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Người Phụ Nữ

1

Họa Sĩ : Đặng Huy Quyển Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Bán Trừu Tượng

Size: 85cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tụ 01

1

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 85cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 11

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Bán Trừu Tượng

Size: 120cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường

1

Họa Sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp Kích Thước: 120cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tuổi Thơ III

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Bán Trừu Tượng

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Gia Đình

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 25cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Trăng

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 20cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Tình Yêu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Tình Yêu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Tình Yêu III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Tình Yêu IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Cô Độc

1

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Hotline
Zalo
Messenger