Bồng Bột Tuổi Trẻ

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 120cm

Đã Bán