Ông Tướng

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 30cm x 22.5cm

Đã Bán