Cô Đơn I

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 50cm x 40cm

Đã Bán