Thiếu Nữ Khỏa Thân

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 20cm x 20cm

Đã Bán