Ruộng Bậc Thang

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm