Dáng Xưa IV

45.999.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 100cm

Đã Bán