Giai Điệu Mùa Xuân

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 95cm x 195cm

Tác Phẩm Độc Bản