Họa Sĩ Nguyễn Đức Huy

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa XXIV

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa XXII

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa XXI

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa XIX

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa I

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Mèo Ngắm Trăng

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm x 40cm

Tranh Nghệ Thuật

Mèo Ăn Cá

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm x 40cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vườn Thiên Nhiên II

57.999.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vườn Thiên Nhiên I

57.999.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XX

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XVIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 95cm x 195cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Giai Điệu Mùa Xuân

102.599.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 95cm x 195cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XVI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XVII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa XIV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vườn Thiên Nhiên III

57.999.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân

22.999.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa X

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa IX

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa VIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa VII

22.999.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa VI

22.999.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 85.5cm x 101cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Thì Thầm

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 85.5cm x 101cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80.5cm x 101cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Làm Duyên

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80.5cm x 101cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa V

22.999.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa IV

45.999.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa III

22.999.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa XXIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Hotline
Zalo
Messenger