Họa Sĩ Nguyễn Đức Huy

New

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XXIV

New

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XXIII

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XXII

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XXI

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XIX

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Ngắm Trăng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Ăn Cá

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XI

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vườn Thiên Nhiên II

57.999.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XII

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vườn Thiên Nhiên I

57.999.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XX

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XVIII

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 95cm x 195cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Giai Điệu Mùa Xuân

102.599.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XVI

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XVII

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XV

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XIV

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vườn Thiên Nhiên III

57.999.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân

22.999.000

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa X

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa IX

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa VIII

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa VII

22.999.000

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa VI

22.999.000

Tranh Sơn Mài

Size: 85.5cm x 101cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Thì Thầm

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80.5cm x 101cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Làm Duyên

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa V

22.999.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa IV

45.999.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa III

22.999.000