Làm Duyên

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80.5cm x 101cm

Đã Bán