Dáng Xưa XIV

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 80cm

Yêu cầu tư vấn Hotline: 0987828876 hoặc 0396295998