Dáng Xưa VI

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 60cm

Hết hàng