Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đượm

1

Họa Sĩ: Lâm Xung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 70cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Đi Qua

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:100cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vô Miêu

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Hàng Mã

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Một Sớm Mùa Thu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Minh Hải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Bạch Liên

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 75cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Lao Xao

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 50cm

Tranh Bán Trừu Tượng

Size: 85cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tụ 01

1

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 85cm x 110cm

KTNT SOLD

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ráng Chiều

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hồ Núi Đá

1

Họa Sĩ: Mai Thị Kim Uyên Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Chiều III

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 130cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tĩnh Vật Hoa Ly

1

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 50cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 20

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 22

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 12

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 24

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 150cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 18

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 26

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiếu Hoa

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đợi Khách

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mảnh Đời

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cạn Ly

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hiên Nhà

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn Dầu Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Mảnh Đời II

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn Dầu Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Mảnh Đời I

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Kỳ Lạ

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Lo

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xuống Phố

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Chuối Rừng V

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 13

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Đông

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Mảnh Đời III

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhật Liên

1

Họa Sĩ: Nguyễn Khắc Chinh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 110cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 80 cm x 110 cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhật Liên 1

1

Họa Sĩ: Nguyễn Khắc Chinh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80 cm x 110 cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 45cm x 40cm
Chất Liệu: Tranh in bản quyền

Hà Nội Sau Mưa

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Tranh in bản quyền Kích Thước: 45cm x 40cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 35cm
Tranh in bản quyền

Giờ Tan Tầm

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Tranh in bản quyền Kích Thước: 30cm x 35cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 25cm x 27cm
Tranh in bản quyền

Trung Thu

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Tranh in bản quyền Kích Thước: 25cm x 27cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 45cm x 40cm
Tranh in bản quyền

Chợ Xuân

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Tranh in bản quyền Kích Thước: 45cm x 40cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hoàng Hôn Nơi Góc Phố

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nơi Góc Phố

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 140cm x 160cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Ngày Nắng

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hà Nội Cổ Kính

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Góc Nhỏ Ngày Nắng

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tan Tầm

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phố Cổ Hàng Gai

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đầu Thu

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Hè

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hè Về Nơi Góc Phố

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sắc Tím Năm Ấy

1

Họa Sĩ: Đỗ Công Sơn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Chớm Đông

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật 2

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Thu Hà Nội

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Arcylic & sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Sau Cơn Mưa

1

Họa Sĩ: Lê Đức Tùng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên vải

Góc Làng

1

Họa Sĩ: Văn Chiến Chất Liệu: Sơn mài trên vải Kích Thước: 70cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên vải

Chợ Quê I

1

Họa Sĩ: Văn Chiến Chất Liệu: Sơn mài trên vải Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên vải

Chợ Quê

1

Họa Sĩ: Văn Chiến Chất Liệu: Sơn mài trên vải Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cảnh Miền Núi

1

Họa Sĩ: Văn Chiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 100cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Bóng Cây I

1

Họa Sĩ: Ngô Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên nền gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 90cm x 120cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Bờ Sông

1

Họa Sĩ: Ngô Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đất Mẹ I

1

Họa Sĩ: Ngô Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trời Xuân

1

Họa Sĩ: Ngô Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Bóng Cây

1

Họa Sĩ: Ngô Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 150cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Phong Cảnh II

1

Họa Sĩ: Chu Việt Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Phong Cảnh I

1

Họa Sĩ: Chu Việt Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 22.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ông Tướng

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 22.5cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 100cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Thu Hà Nội

1

Họa Sĩ: Chu Việt Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bóng Trăng

1

Họa Sĩ: Đỗ Công Sơn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 40cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Chuối

1

HọaSĩ: Đỗ Công Sơn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 70cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Gai

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110cm x 97cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 70cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Chợ Vùng Cao

1

Họa Sĩ: Đỗ Công Sơn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 150cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vui Đùa

1

Họa Sĩ: Đỗ Công Sơn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Buồm

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110cm x 97cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Mã

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110cm x 97cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Địu Bé

1

Họa Sĩ: Trần Lãng Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 90cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 90cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cảnh Miền Núi

1

Họa Sĩ: Trần Lãng Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Làm Đồng

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 90cm

Tranh Treo Văn Phòng

Đông Hồ

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Tranh sơn mài trên nền gỗ Kích Thước: 30 x 30 cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phong Cảnh Ninh Bình

1

Họa Sĩ: Ngô Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 78cm x 128cm
Chất Liệu: Tranh sơn mài trên nền gỗ

Sinh Nhật Mèo Đại Vương

56.450.000

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Tranh sơn mài trên nền gỗ Kích Thước: 78cm x 128cm

Tranh Nghệ Thuật

Tre Soi Bóng Nước

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 75cm

NEW

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nỗi Nhớ Quê Hương

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sớm Bình Yên

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 130cm

NEW

Tranh Phố

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Vào Xuân II

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

New

Tranh Nghệ Thuật

Size: 58cm x 64cm
Chất Liệu: Tranh acrylic trên mâm gỗ

Giấc Mơ Của Mèo

1

Họa Sĩ: Trịnh Vũ Hiếu Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 125cm

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sắc Sen

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 42cm x 55cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Gặt VI

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 42cm x 55cm

Tranh Phố

Size: 82cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thềm Nhà

1

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 82cm x 122cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 65cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vườn Xuân III

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 65cm x 80cm

Tranh Phố

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hà Nội Mới

1

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố IX

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chùa Một Cột

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 89cm x 119cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hồ Gươm

1

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Ấm Quê Hương

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Phố

Phố Sau Mưa II

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 160cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đồng Hành

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 150cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Ao Thu V

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 42cm x 55cm

Tranh Treo Văn Phòng

Sau Cơn Mưa I

1

Họa Sĩ: Lê Đức Tùng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 70cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Thiếu Nữ Dao Đỏ I

1

Họa Sĩ: Ngô Đức Hoàng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Tranh Sơn Mài

Sông Quê

1

Họa Sĩ: Lê Khánh Hiếu
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Phố

Phố III

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 159cm x 159cm

Tranh Phố

Phố Vào Xuân I

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Cầu Long Biên

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 50cm x 75cm

Tranh Giấy Dó

Miu Con & Cuộn Len

1

Họa Sĩ: Lê Văn Hoàn
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Gai

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 200cm

Tranh Giấy Dó

Mèo I

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 56cm x 41cm

Tranh Phong Cảnh

Non Cao

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Thềm Nhà Có Hoa

1

Họa Sĩ: Lâm Đức Mạnh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

An Nhàn

1

Họa Sĩ: Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Sông Quê

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Đầm Chang

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 65cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Thu Về Trên Phố

1

Họa Sĩ: Lâm Đức Mạnh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 75cm

Hotline
Zalo
Messenger