Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hà Nội Đón Xuân Về

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 180cm

Tranh Phố

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hà Nội Vào Thu

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 180cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện I

1

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 81cm

Tranh Phố

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố I

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Dậy Muộn

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phong Cảnh

32.000.000

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 130cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen IX

32.000.000

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 130cm x 110cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Hoa Súng

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XV

30.000.000

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chợ Vui

30.450.000

Họa Sĩ: Nguyễn Quý Tâm Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 76cm x 176cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng II

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 76cm x 176cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phong Cảnh Làng Quê

30.450.000

Họa Sĩ: Nguyễn Quý Tâm Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

New

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Thu I

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 130cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hóng Chuyện

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 60cm

Chưa phân loại

Quá Khứ Vọng Lại III

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Sớm

1

Họa Sĩ: Mai Thị Kim Uyên Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Sen Hương Sơn

1

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 140cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chia Sẻ

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bản Em

1

Họa Sĩ: Lâm Đức Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 90cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thiếu Nữ

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size:
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Diêm Vương & Ngọc Hoàng

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:

Tranh Nghệ Thuật

Size: 92cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Liên III

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 92cm x 180cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tháng Ba

1

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Xuân Của Em

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Thu Quyến Rũ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 110cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Ánh Trăng I

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 123cm x 125cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao IV

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 123cm x 125cm

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường III

1

Họa sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất liệu: Chất liệu tổng hợp Kích thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Văn Miếu

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 89cm x 119cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khuê Văn Các

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Biển, Rừng và Ta

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Xuân ở Sảng Tùng

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 130cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên

1

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bát Cổ 30

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 50cm

KTNT SOLD

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Thơ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 70cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 76cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ao Thu III

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 76cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngẫu Hứng Sông Hồng

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Nhỏ V

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 50cm

Tranh Sơn Mài

Size: 43cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao III

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 43cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Hồng

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Nhỏ II

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 40cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Nhỏ I

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 50cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Núi

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 90cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Dream

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đình Duy Quyền Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngày Chúa Nhật

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Chân Chánh Hướng Tự Tâm

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 122cm x 82cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Rừng Thu

1

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đào Phai II

1

Họa Sĩ: Việt Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Phố

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

KTNT SOLD

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cái Ôm

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Lệ I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Phan Bách
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 130cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đàn Ông

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Thu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cúc Vàng

1

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Mới I

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 66cm x 86cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Trà Sen

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 66cm x 86cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Giao Hòa

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bảo Tàng Lịch Sử

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 89cm x 119cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Vàng

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hồ Phi Yến

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Hồn Nhiên

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:120cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Đêm

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Pháp Nhãn II

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Bún II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vườn Hoa

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Bóng Nước II

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 118cm (Đường kính)
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Liên II

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 118cm (Đường kính)

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tiên Tri

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:60cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Bố

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

E Ấp

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Cá Koi I

1

Hoạ sĩ: Nguyễn Đinh Duy Quyền
Kích thước: 60cm x 70cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đào Phai I

1

Họa Sĩ: Việt Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phong Cảnh Làng Quê 01

1

Họa Sĩ: Lê Quân Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 20cm x 30cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên 13

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 110cm x 75cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nét Xuân Thì

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Cổ Tích

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:100cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Phúc Lạc Vô Biên

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phố Hàng Mã II

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 150cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Hồng

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Bóng Nước

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trò Chuyện

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Xanh

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 65cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ra Đồng

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 65cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Chơi Trăng

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Couple

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thần Khí

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Lối Nhỏ

21.450.000

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 110cm x 100cm

SƯU TẦM

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mây Sớm

1

Họa Sĩ: Lê Quân Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 50cm

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Điếu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Chiếu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Bún I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn

1

Họa Sĩ: Lê Quân Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xanh

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Liên I

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Đi Qua Hoài Niệm

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:120cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Tam Thân

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:70cm x 210cm

Tranh Hoa Sen

Size: 140cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 12

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 140cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thảnh Thơi

1

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 40cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Xuân Gọi

1

Họa Sĩ: Nguyễn Sỹ Hiếu Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Bướm

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Phố

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Ấm Đón Xuân Về

1

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Hạ III

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Giấc Mơ Trưa

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Suối Yến

1

Họa Sĩ: Việt Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Phố

Giao Mùa

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sớm Tinh Sương

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Vàng

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đượm

1

Họa Sĩ: Lâm Xung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 70cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Đi Qua

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:100cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vô Miêu

1

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Hàng Mã

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 100cm