Sông Trăng

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 50cm x 70cm

Đã Bán