Phong Cảnh Tây Bắc

1

Họa Sĩ: Chu Viết Cường
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 120cm

Đã Bán