Tĩnh Vật Bạch Liên

1

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 75cm

Đã Bán